Cartref > Arddangosfa > Cynnwys
Pupur du dull o storio a chadw ffres
Mar 02, 2016

Dull o reoli'r tymheredd a lleithder

Amserol pigo pupurau ysgafn i bagiau storio ffres arbennig neu fag ffenestr silicon, bag y 5-10kg. Hefyd dylid osgoi cyffwrdd buprynnau poeth. Dylid storio ar dymheredd ystafell cyn oeri 1-2 diwrnod, bydd yn dechrau troi coch, mecanyddol ar weithrediadau pupurau a phupurau ifanc allan i swyddi mewn ystafell glaear. Pentyrru ni ddylai fod yn rhy uchel rhag ofn bod dros bwysau a gwasgu chilies pan sgaffaldiau gorau haenog a pentyrru. A dylid rheoli'r warws tymheredd yn c 5-10, lleithder cymharol yw tua 85%, gyda sylw arbennig yn y gwanwyn, warws, dylai'r tymheredd fod yn fwy na gradd 8, dylai lleithder cymharol fod yn fwy na 80%. Archwiliad rheoli ystod storio, dewiswch y ffrwythau mewn modd amserol.