Cartref > Newyddion > Cynnwys
Pupur du cynghorion amser plannu
Mar 02, 2016

Pupur cyfnod hau addas yn ôl yr amodau hinsoddol lleol, dulliau amaethu ac amgylchiadau penodol eraill. Eginblanhigyn plannu cyffredinol mewn tymheredd isel tymor gofynion 35-50, tymheredd uchel tymor plannu eginblanhigion Mae angen 25-40 diwrnod. Gall plannu dyddiad minws y eginblanhigyn cyfrifo'r amser hau. I feistroli y pryd hau, os rhy gynnar, hau hadau yn heneiddio, gan arwain at anhwylderau atgenhedlu a hâd, arwain yn aml at sylweddol gostyngiad mewn cynhyrchu. Yn Guangdong, gellir tyfu y pupurau gydol y flwyddyn, ond mae'r cyfnod gorau posibl yn y gwanwyn a'r hydref yn plannu. Ddiwedd y gwanwyn hau amser yn y mis Ionawr ~ 2 gynnar, gynharach plannu dyddiad ar gyfer canol mis Mawrth ~ 4 mis, cynhaeaf am 5-7 mis; Hydref planhigion hau dyddiadau ar ddechrau mis Awst, plannu dyddiad ar gyfer mis Medi, cynhaeaf am 10-12 mis. Y tymor hwn puprynnau oddi wrth tymheredd uchel a y tywydd oer, yn tyfu o dan amodau arferol twf a datblygiad.